Příležitosti pro české firmy

Tři otázky jsme položili Mileně Linhartové, ředitelce prodeje firemním zákazníkům Vodafone.

Kde vidíte letos největší příležitosti pro české firmy?

????????????????????????????????????
Mlena Linhartová

Příležitosti nechodí v ročních cyklech. Myslím si, že každé odvětví má své šance, a každý správný podnikatel musí být okamžitě připraven se jich chopit. Mnoho možností přinášejí také nové technologie, a to napříč odvětvími. Je proto důležité být neustále ve střehu, informovat se a zajímat se o dění v této oblasti. Každým dnem vznikají nové aplikace pro chytré telefony, které usnadňují nejen osobní, ale i pracovní život. Internetové připojení je dnes tak rychlé a dostupné, že můžeme pracovat prakticky odkudkoli a kdykoli. Vodafone je připraven všem svým zákazníkům poskytnout rychlá mobilní data, ať jsou v Praze, či pracují ze vzdáleného kouta českého kraje. Regionální podnikatelé se tak nemusí obávat, že by v této oblasti zaostávali jen kvůli špatnému internetovému připojení.

Letošní rok by měl být ve znamení růstu. Přináší nové příležitosti také nová rizika?

Každá nová neprobádaná příležitost vlastně znamená riziko. Nový podnikatelský záměr, nebo změna obchodního modelu, je krok do neznáma. Podnikatelé v Čechách jsou však na takové věci zvyklí. Důležitou roli hraje připravenost se poprat s neznámou situací a získat z nové šance maximum. Dobrá informovanost také do určité míry rizika snižuje.

Čeští podnikatelé, kteří před čtvrt stoletím zakládali své firmy, se postupně dostávají do věku, kdy předávají své podniky mladší generaci. Co byste doporučila jim a jejich nástupcům?

Tradiční rodinné firmy jsou pro ekonomiku opravdu důležité. Jejich předávání z generace na generaci jim dodává věrohodnost a stabilitu. Vše, co se předává z generace na generaci, je odkazem našich předků, a myslím, že je velká škoda, že zde došlo na nějakou dobu k zpřetrhání tradice některých českých firem. Pro generaci zakladatelů je jistě složité složit svůj mnohdy celoživotní odkaz na bedra potomků. Ale já bych se o mladou generaci nebála. Mají k dispozici svět daleko rychlejší, ale jsou na něj také mnohem lépe připraveni. Mohou využít různých vymožeností, ať už technologických nebo informačních. Mohli se svobodně vzdělávat, cestovat a nabírat zkušenosti v zahraničí. Snad bych jen doporučila mladým nástupcům, aby nezapomínali na tradici a odkaz svých předchůdců. A aby od technologií občas odhlédli a věnovali pozornost také mezilidským vztahům – vždyť partnerství je v obchodě tolik důležité.