Jak motivovat a rozvíjet zaměstnance? Nepřetržitě a nejen penězi!

Jednoroční online MBA a LLM studium

Nedostatečně motivovaný zaměstnanec neodvádí kvalitní práci, často šíří špatnou náladu všude kolem sebe, jednotlivé činnosti mu trvají delší dobu a obecně se během pracovní doby zabývá „důležitějšími“ věcmi než prací. Jeho výkon se pak samozřejmě odvíjí i na celkovém úspěchu společnosti. Motivace by se proto měla stát jedním z klíčových úkolů manažera. Musí pozitivně ovlivňovat pracovní chování svých zaměstnanců, posilovat jejich loajalitu k firmě a vzbuzovat jejich zájem rozvíjet sama sebe. A to nejen penězi.

Motivace je souhrn činitelů vzbuzujících aktivitu organismu. Je hnací silou člověka, která usměrňuje jeho chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Rozlišuje se vnitřní a vnější. Vnitřní motivace zahrnuje faktory, které si lidé vytváří sami a které jsou výsledkem jejich potřeb a zájmů. Tvoří ji odpovědnost, možnost rozvíjet své schopnosti, zajímavá náplň práce, příležitost ke kariérnímu postupu apod. Vnější motivace je určena působením vnějších podnětů v podobě hrozby trestu či naopak možnosti odměny.

„Jednoho motivují pouze peníze, druhého zase možnost se učit a získávat nové znalosti, třetího postup na firemním žebříčku. Každý pracovník je individuální a mělo by se k němu i tak do určité míry přistupovat. Praxe ukazuje, že řada lidí není dostatečně motivována i z toho důvodu, že nemají dobré vedení, které podněcuje jejich nadšení a které se nestará o atmosféru v podniku,“ říká Mgr. Štěpán Mika, ředitel vzdělávacího institutu CEMI, jehož cílem je poskytovat komplexní online MBA a LLM studium, které se v rámci studijního oboru Executive MBA mimo jiné zabývá právě i motivací zaměstnanců.

Motivovat vně i uvnitř

Firmy ve většině případů využívají klasických motivačních prostředků, jako jsou zvýšení platu, bonusy, zaměstnanecké akce či další firemní benefity. Jejich velkou nevýhodou je, že nepůsobí na vnitřní motivaci pracovníka, která by je sama stimulovala. Vnější podoby motivace navíc mohou fungovat pouze v krátkodobém horizontu a rovněž mohou být pro firmu i finančně a časově nákladné.

Efektivnější cestou je zaměření se na vnitřní motivaci zaměstnanců a budování jejich vlastní přirozené touhy k aktivitě. Vnitřní motivace ovlivňuje celkovou spokojenost a dlouhodobou výkonnost a vede k úspěšnému dosahování cílů. Zaměstnanci jsou ochotni stanovené úkoly plnit a sami od sebe jsou motivováni pracovat. Vnitřní motivátory mají proto dlouhodobější a hlubší účinek, protože vychází z daného jedince a nejsou vynucovány z vnějšku.

Jak na pozitivní vnitřní motivaci?

Za prvé je to odpovědnost, která pracovníka motivuje. Je aktivně zapojen do rozhodování, díky kterému nese podíl na celkovém výsledku. Má šanci ovlivnit svou práci, rozvíjet své tvořivé myšlení a další schopnosti, seberealizovat se a pracovat na svém kariérním postupu. Souvisejícími aspekty pak jsou uznání a pochvaly. Zaměstnanci potřebují vědět, že jejich snaha a nápady jsou spravedlivě oceněny. Důležité je otevřeně a pravidelně hodnotit jejich výkon a dávat jim tolik potřebnou zpětnou vazbu, která je může do budoucna lépe nasměrovat.

Komunikace by měla probíhat kontinuálně. Nadřízení se nesmí izolovat od svých podřízených.  Musí mezi ně chodit, ptát se a zajímat se o jejich potřeby, plánovat individuální rozhovory, připravovat neformální obědy apod. Zároveň je nezbytné informovat o současné situaci, plánech do budoucna či připravovaných projektech celé firmy. Zaměstnanci tak získají pocit, že jsou její součástí, lépe se identifikují s firemními cíli, budou loajálnější a ochotnější na sobě pracovat a přispívat k vyšší prosperitě společnosti.

Dalším důležitým bodem je podpora dobrých vztahů na pracovišti a vzájemná spolupráce. Zvyšuje se jimi otevřená komunikace, důvěra mezi zaměstnanci, pozitivní atmosféra na pracovišti a sounáležitost se společností.

„Silným vnitřním motivátorem je samozřejmě samotná náplň práce. Jako vedoucí ji ve svých firmách můžete podpořit větší různorodostí v podobě metody job rotation. Vaši pracovníci si díky ní vyzkouší různé úkoly na různých pracovištích, poznají fungování podniku v širším kontextu, lépe se začlení do kolektivu a budou celkově flexibilnější,“ dodává Mgr. Štěpán Mika.

 

CEMI (Central European Management Institute)

Institut CEMI byl založen v roce 2011 s cílem poskytovat kvalitní MBA a LLM vzdělání na evropské úrovni. Studium trvá 1 rok a je dostupné především studentům z České a Slovenské republiky. Všechny česky vyučované MBA a LLM obory na CEMI jsou navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce. MBA programy v angličtině jsou celosvětově využitelné a jsou vyučovány mezinárodním týmem lektorů. S více než 800 úspěšnými absolventy a 400 současnými studenty patří mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. Institut CEMI je držitelem certifikátu partnerství projektu Tango, jenž podporuje zdravotně znevýhodněné manažery. Již čtvrtým rokem také spolupracuje s projektem Ocenění českých podnikatelek, který koresponduje s posláním institutu poskytovat vzdělání, které vás podpoří v profesním i osobním růstu. Více informací naleznete na www.cemi.cz.